TRÜKIKOJAST
KESKKOND JA KVALITEET
AJALUGU

Majandame oma tootmist parimal võimalikul viisil, võttes samal ajal arvesse nii ümbritsevat loodust kui ka keskkonda. Meie igapäevases tegevuses on kesksel kohal taaskasutus ehk siis võimalikult väike ökoloogiline jalajälg. Suured teod saavad alguse meie enda mõtete muutusest. Anname endale aru, et meie teod räägivad valjemini kui meie sõnad.

Soovime, et ka 200 aasta pärast oleks meil elamiskõlblik keskkond, milles oma tegevust jätkata. Seetõttu oleme võtnud enda eesmärgiks panustada keskkonna jätkusuutlikku arengusse. Tegeledes keskkonnahoiuga juba praegu, oleme valmis, et mõne aja pärast tulevad regulatsioonid on kindlasti juba palju rangemad.

Tarbijat huvitab tänapäeval toodet-teenust tarbides üha enam, kuidas miski on valmistatud, kus ja millest see on valmistatud ning mis sellest pärast saab. Trükiseid on võimalik toota keskkonnasõbralikult, tegemata seejuures järeleandmisi tootmiskvaliteedis. Meie eesmärk on parandada energiasäästlikkust, kasutada ressursse võimalikult kokkuhoidlikult ning kaasajastada pidevalt tootmisprotsesse.

Aastal 2018 käivitasime oma päikeseelektrijaama, mille täisvõimsus on 200 kWh. Jaam annab aastase tootmise koguvajaduse energiast 10 kuni 20%.

Greif OÜ peab oluliseks looduse ja kliima eest hoolitsemist. Säästvate metsandustoimingute ja muude kontrollitud allikate paberi- ja puittoodete kasutamine on hädavajalik ja seetõttu otsustasime saada FSC®(FSC-C153366) -sertifikaadi. Tahame tegutseda vastutustundlikult ja aidata kaasa jätkusuutlikumale arengule

Hoolitseme selle eest, et kõik meie tootmisjäägid saaksid keskkonnasõbralikult ümber töödeldud või taaskasutatud, et mitte tekitada negatiivset mõju loodusele ja keskkonnale. Oleme MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) klient 2009. aastast. ETO on Euroopa Tootjavastutuse Organisatsiooni PRO Europe ja Laiendatud Tootjavastutusorganisatsioonide Assotsiatsiooni EXPRA liige.

Greif OÜ-l on õigus kasutada oma toodete pakendil Rohelise Punkti („The Green Dot“) märki. Pakendil olev Rohelise Punkti märk näitab, et selle konkreetse pakendi tagasivõttu ja taaskasutusse suunamist finantseerib Rohelise Punkti süsteemiga liitunud ettevõte, kes tegutseb vastavuses Pakendiseaduse ja EÜ Pakendite ja Pakendijäätmete Direktiivi 94/62 regulatsioonidega.

Meie kasutatavate värvide tootja Hubergroup on teadlik oma sotsiaalsest vastutusest. Tänu sellele on meie kasutuses olevatele trükivärvidele antud erinevad keskkonnamärgised: Blue Angel, Cradle to Cradle, Nordic Swan Ecolabel, EU Ecolabel, Austrian Ecolabel.

Juba aastast 2015 kasutame oma toodete valmistamisel keemiavabu trükiplaate. Oleme sellel teel üks esimesi trükikodasid Eestis. Teadmisi sellest tehnoloogiast oleme jaganud paljude oma heade kolleegidega teistest trükikodadest. Tihti tulevad erinevad plaaditootjate esindajad küsima nõu just meilt.

Kodak Sonora keemiavabad plaadid annavad suure keskkonna- ja kulueelise. Kasutades Kodak Sonora keemiavabasid plaate, näitame oma klientidele ja kogukonnale, et oleme keskkonnasäästlikud, kõrvaldades oma tootmisprotsessist kõik plaatide töötlemisega seotud kemikaalid, vee-, energiakulu ja jäätmed.

Trükiprotsessis kasutame BluePrint Products tootja kemikaale, mis vastavad kõige rangematele keskkonnastandarditele. BluePrint Products paneb suurt rõhku rohelistele trükilahendustele, pidades alati silmas oma toodete ökoloogilisi ja kasutajaohutuse aspekte. BluePrint Products kasutab oma toodetel keskkonnamärgist Nordic Swan Ecolabel.

Tegeleme pidevalt trükikoja keskkonnasäästlikkuse edendamisega ja kohandame oma tegevust ühiskonnas kehtestatud seadusandluste ja õigusaktide järgi.