Faili tüüp

Greif võtab trükkimiseks vastu ainult PDF/X-1a:2001 (ISO 15930) nõuetele vastavat ehk tellimusele vastavalt CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega trükivalmis komposiit-PDFi.

Kujundusprogrammides vajaliku PDF/X:1-a (2001) eelseadistuste puudumisel peab PDF fail olema valmistatud Acrobat Distilleriga Postscript-printfailist Adobe Acrobat Distiller 5, 6, 7, 8 või 9 abil kasutades heakskiidetud seadistusi (PDFX1a) ning mis on soovitavalt läbinud preflight-kontrolli.

Kuidas teha ühte PDFx-i? Lühidalt

 • Trükikõlbuliku PDFi all peame silmas Composite CMYK PDFi, milles on kaasas fondid, mustal tekstil overprint. Kui overprint puudub, lisatakse see automaatselt meie trükiettevalmistuse protsessis. Musta teksti korral ei tee kindlasti paha värvikoodi üle kontrollimine, et musta värvi kood oleks K-100, mitte C-100, M-100, Y-100, K-100. Nelja-värvi-musta korral tekivad trükis tähtedele värvilised ja inetud servad. Kui soovite musta teksti või vektorobjekti esitada ilma overprindita, pange teksti või vektorobjekti värvikoodiks C-1, M-1, Y-1, K-100.
 • Teine väga sageli esinev probleem on spot-värvide kasutamine CMYK töö puhul. On väga lihtne näiteks Corelis ekraani paremas servas asuvast värvipaletist värve valida, kuid seal on (vaikimisi seadete korral) tegu Pantone värvidega. Tulemuseks võib olla erinev värvitoon tellija ekraanil ja digipruuf`il võrreldes lõpliku trükiga trükikojas. Teiseks tekitab läbivalt ühe või kahe spot värvi kasutamine töös segadust – kas klient tahtiski spotidega tööd, kuigi telliti 4-värvi trükk?
 • Piltide resolutsioon 300 dpi. Trükiettevalmistus saab alarmi, kui pildi resolutsioon on alla 175 dpi.
 • Lehekülje servani ulatuvate piltide puhul bleed 3 kuni 5 mm igast lehekülje servast.
 • Kõik kujunduses kasutatud fondid peavad olema PDFis kaasas.
 • Värviribasid, riste ja muid märke ärge faili lisage. Kui olete lisanud lõikemärgid, siis olgu need puhtast formaadist minimaalselt 3mm kaugusel.
 • Toote puhas formaat asub PDFis lehekülje keskel.
 • Faili nimi peab sisaldama töö nime. Juhul kui terve raamatu või töövihiku sisu leheküljed ei ole ühes failis koos, siis loomulikult lehekülje või lehekülgede numbrit. Soovitav on lisada ka formaat.

Kui teil on seni olnud probleeme ž ja š tähtede esitamisega, mõelge Adobe Acrobat CE (Central European) versiooni soetamise peale. CE toodet saab kindlasti osta E-poest, ilmselt ka igast hästi varustatud arvutipoest. CE versioon programmist peaks paljudele encodinguga seotud muredele lahenduse pakkuma. Loomulikult on soovitav ka Adobe Indesign ja Illustrator CE versioonid osta. Acrobati seadistades pöörake Preferences all tähelepanu Color Managment`ile. Korrektsed valikud on:

 • RGB: Adobe RGB (1998)
 • CMYK: Europe ISO Coated FOGRA27
 • Grayscale: Dot Gain 20%

Värvilahutus

Värvilahutuse all mõistetakse skanneri, digikaamera vms sisend-seadme poolt kasutatavas RGB-värvisüsteemis oleva pildi teisendamist trükiseadmele sobivasse värvisüsteemi, milleks neljavärvitrüki puhul on CMYK. Värvilahutuseks peetakse sageli ekslikult trükifilmide- või plaatide valmistamist: tegelikult toimub pildi teisendamine RGBst CMYKi ehk värvilahutus pilditöötluse käigus Adobe Photoshop’is või väljatrükil küljendusprogrammist. Värvilahutust tegev tarkvara võtab arvesse trükiprotsessi kohta teada olevad parameetrid (seadistused Photoshopis või ICC-profiil) ning üritab saavutada originaaliga võimalikult sarnase tulemuse väljundseadme võimaluste piires.

Sellest tulenevalt on oluline meeles pidada, et ühe seadme jaoks tehtud lahutus ei pruugi anda teisel seadmel trükkides sama tulemust ning näiteks kaetud paberi jaoks mõeldud lahutuse trükkimisega ajalehepaberile võivad kaasneda olulised tehnilised probleemid. Soovitav on teha valdav osa pilditöötlusest RGB-värvisüsteemis ning lahutada pilt igale konkreetsele kasutuskohale vastavat ICC-profiili kasutades Adobe Photoshop’is, alternatiivina võib uuemate küljendusprogrammide (nt Adobe Indesign CS) puhul kasutada ka küljenduses RGB-pilte tagades, et RGB- ja CMYK-profiilid on korrektselt määratud ning väljundiks on CMYK- või CMYK- ja spot-värvidega komposiit-PDF.

Lisaks erinevustele on aga palju ka sarnasusi, mis lubavad teadaoleva trükiprotsessi ja paberitüübi puhul kasutada vastavat üldist profiili. Euroopa poogna- ja heatset-trüki mõõdetavaid parameetreid kirjeldab ISO standard 12647-2:2004, coldset-trüki omasid ISO 12647-3:2004. Neist lähtudes on mitmed organisatsioonid teinud proovitrükke ning valmistanud ICC-profiilid, mis võrdlemisi hästi vastavad „keskmise Euroopa trükikoja” tulemusele. Värkseima profiilidekomplekti poogna- ja heatset-trüki jaoks saab laadida European Color Initiative lehelt www.eci.org (ISOcoated, ISOuncoated, ISOwebcoated), samadest andmetest lähtub ka Adobe CS2 tarkvaraga kaasa tulev Europe ISOcoated FOGRA27).

Tüüp-profiile kasutades on oluline meeles pidada, et standardi järgimine ei ole ühelegi trükikojale kohustuslik ning isegi standardit järgides võib trükis esineda silmaga nähtavaid värvierinevusi.

Kuidas meile toimetada PDF?

Pisemad failid e-mailitsi repro@greif.ee. Meie e-mailiserver võtab vastu kuni 10 megabaidiseid kirju.

Suuremad failid ftp://ftp.greif.ee kasutaja “klient” ja parool “klient“. Täpsemate juhiste saamiseks kontakteeruge meie prepressiga.

Võimalik on failid edastada ka CD-l, DVD-l või mälupulgal.

Vastu võtame PDF faile.